Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Mūzikas instrumentu muzejā Rēzeknes novada Gaigalavā

Publicēts Piektdiena, 13 Marts 2020

      Centra iemītnieki pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas valstī paguva paviesoties Gunāra Igauņa ģimenes mūzikas instrumentu muzejā. Vienmēr smaidīgais saimnieks ciemiņiem izrādīja instrumentu krājumus un vērtīgākos eksponātus, demonstrēja instrumentu skanējumu, atļāva bērniem pašiem iemēģināt instrumentu spēli. Centra klienti guva daudz jaunas informācijas un pozitīvām emcocijām bagātu dienas daļu.

Latvijas vecmāmiņu skaistumkonkursu dalībnieces „Rasas pērlēs”

Publicēts Otrdiena, 25 Februāris 2020

22. februāra pēcpusdienā, neskatoties uz vējaino un lietaino laiku, ceļu uz mūsu centru mēroja Latvijas vecmāmiņu skaistumkonkursu dalībnieces. Sievietes vienoja mērķis kopā ar centra iemītniekiem iet rotaļās, veidot sirsniņas mīlestības kokam, kopā interesanti un radoši pavadīt laiku. Direktore Ilze Andža viešņas iepazīstināja ar centra darbības principiem, statistiku, ikdienas aktualitātēm. Viņām bija daudz jautājumu par no vardarbības cietušu bērnu un pieaugušu personu sociālās rehabilitācijas sistēmu Latvijā. Pēc launaga bērni un viņus pavadošās personas ar atsaucību piedalījās ciemiņu piedāvātajās aktivitātēs: grieza, līmēja, virpināja un veidoja, līdz beigās katram sanāca īpaša sirsniņa atmiņai no kopā būšanas.  Ar ciemiņu atbalstu izveidojot pakariņus, visas sirsniņas tālāk tika iekarinātas mīlestības kokā, kur tā jau gaidīja Latvijas vecmāmiņu skaistumkonkursu dalībnieču gatavotās sirsniņas. Procesu uzmanīgi vēroja centra kaķene Murlīze un viešņu šoferīši. Rotaļās, darbojoties un sarunājoties, ciemošanās laiks pagāja ātri. Paldies par kopā būšanu, dāmas!

Paldies , Ingegärd Axelsson !

Publicēts Otrdiena, 04 Februāris 2020

Pirms 10,5 gadiem, kad atvēra “Rasas pērles”, bērnu rotaļu istabā atradās bumbiņu baseins un kāpelēšanas konstrukcija ar slīdni. Pēc 7 aktīvas lietošanas gadiem iekārta bija pārāk nolietojusies, lai to turpinātu ekspluatēt, nācās demontēt. Jaunas iekārtas iegāde kavējās, jo bija nepieciešami €1500.  Mēs cītīgi krājām  Ingegärd Axelsson no Mantorp Zviedrijā regulāros ziedojumus, un šogad janvāra pēdējā dienā ANNELS izgatavotais bumbiņu baseins un konstrukcija ar slīdni ir  uzstādīti pirms tam kosmētiski atsvaidzinātajā bērnu rotaļu istabā. Esam ļoti pateicīgi ziedotājai Ingegärd par ilggadējo sadarbību. Viņas pirmie ziedojumi tika sakrāti un pirms 2 gadiem  izlietoti jaunu naktsskapīšu bērnu istabiņām iegādei . Tagad acis un sirdi priecē bērnu rotaļu istabas jaunais veidols.Paldies arī Velku biedrībai par atbalstu regulārās saiknes ar ziedotāju uzturēšanā.

Labdaru rīta kafija – kā parasti Valentīndienā

Publicēts Piektdiena, 14 Februāris 2020

Kā katru gadu arī šogad turpinām kopt „Rasas pērļu” tradīcijas un 14. februārī vērām durvis un sirdis mūsu centra atbalstītājiem. Uz Labdaru rīta kafiju pulcējās vairāk nekā 30 personas, kas iepriekšējā gada laikā dažādos veidos sniedza atbalstu centra iemītniekiem. Malkojot kafiju , ciemiņi uzklausīja direktores Ilzes Andžas stāstījumu par iepriekšējā gadā padarīto un nākotnes iecerēm. Klātesošie dalījās savā labdarības pieredzē, atbalstot centru. Sociālā audzinātāja Ināra Frolova un 2 bērni ciemiņiem novadīja meistarklasi Valentīndienas dāvanas pagatavošanā. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar atbalsta centra telpām. Pasākums izvērtās par sirsnīgu domubiedru tikšanos. Centrs saka paldies par sadarbību visiem atbalstītājiem, arī tiem, kas dažādu apstākļu pēc nevarēja ierasties. Mēs īpaši lepojamies ar to, ka ciemiņu vidū bija cilvēki no pašiem Labdaru rīta kafijas pasākuma pirmsākumiem. Šī draudzība daudzo gadu garumā mums noteikti ir liela vērtība.

 

Brīvprātīgais i-Robots uzsāk darbu “Rasas pērlēs”

Publicēts Trešdiena, 29 Janvāris 2020

     Centra sociālā darbiniece Sanita ilgāku laiku loloja ideju par i-robota nepieciešamību centra plašo telpu uzkopšanai. Janvāra sākumā viņa uzrakstīja pieteikumu dalībai firmas  “MansRobots “ izsludinātajam konkursam par i-robota iegūšanu. Centra darbinieki, viņu ģimenes un draugi aktīvi piedalījās balsošanā, lai konkursā piedāvātais robotiņš iegūtu mājvietu “Rasas pērlēs”. Pateicoties Sanitas neatlaidībai, regulārai balsojuma līdzi sekošanai, 26. janvārī brīvprātīgais palīgs i-robots aģentes Ditas pavadībā ieradās atbalsta centrā. Robotiņš darbojas lieliski! Neticami, cik daudz acīmneredzamu gružu spēj savākt mazais aparāts! Tā darbošanos joprojām ar neuzticību vēro centra kaķene Murlīze. Bet mēs esam priecīgi par palīgu, kas atvieglo apkopējas gaitas. Sirsnīgs paldies visiem 320 atbalstītājiem gan Latvijā, gan ārpus tās, kas nobalsoja par  i – robota nepieciešamību mūsu centram un , protams, “MansRobots” par iekārtu un iegūto jauno pieredzi.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.