Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Saņemts sūtījums no Malmo

Publicēts Pirmdiena, 30 Novembris 2020

 Jau daudzus gadus atbalsta centru saista attālināta draudzība ar Malmo pilsētas Sv. Mikaela baznīcas draudzes dāmu klubu. Šīs attiecības mums palīdz uzturēt bijusī žīguriete, Sv. Mikaela baznīcas ērģelniece Arta Stepiņa. Dāmu kluba locekles ir čaklas rokdarbnieces. Arī šogad saņēmām lielu sūtījumu ar adītām lietām bērniem. Silti un mīksti džemperīši un jaciņas, šallītes un cepurītes, cimdiņi un zeķes dzīvespriecīgās krāsās bērni saņems Ziemassvētku vecīša paciņās kopā ar citām veltēm. Mēs sakām sirsnīgu paldies visām tālumā dzīvojošajām dāmām par to, ka mūs atceras un par mums rūpējas.

Novembris atbalsta centrā

Publicēts Piektdiena, 20 Novembris 2020

Atbilstoši sociālo audzinātāju darba tematiskajiem plāniem novembrī  īpaša gatavošanās ir Mārtiņiem, Lāčplēša dienai un valsts proklamēšanas gadadienai. Šogad valsts svētku laika  aktivitātes galvenokārt norisinājās ārā, kad iestājās mijkrēslis. Gan iedegtās  lāpas centra ieejas celiņā, gan izvietotās svecītes Latvijas kontūrformā, gan atbilstošs muzikālais noformējums, gan bērnu un pieaugušo uzrunās teiktais padarīja šo tumšo gadalaiku gaišāku un notikumu svinīgāku. Un vēl - kā parasti mūsu centrā svētku reizē - balts galdauts un sarūpēts svētku cienasts, kopēja galda klāšana un būšana pie galda māca,kā svētkus mājās var svinēt kopīgās sarunās, dziesmās un dejās , bez atkarību izraisošu vielu lietošanas.

Sildāmies septembra saulē

Publicēts Piektdiena, 18 Septembris 2020

Bērniem sācies jaunais mācīgu gads. Bet laiks joprojām jauks, ir silti kā vasarā. Centra apkārtnes apstādījumi  sakuplojuši, joprojām viss zied, bet samteņu rūgtenā smarža atgādina,ka tuvojas rudens. To apliecina arī kuplie vēlziežu puduri. Šajā mēnesī ilgu laiku ārā pavada ne tikai centra klienti un kaķene Murlīze. Mūsu darbiniekiem bija iespēja apmeklēt zirgu sētu “Kapulejas” un līdzīgi kā bērniem izbaudīt braucienu droškā un izjādi, samīļot mazo poniju. Pozitīvas emocijas guvām ilgam laikam. Sirsnīgi pateicamies centra ilggadējiem atbalstītājiem Larisai un Andrejam Klitončikiem par uzaicinājumu paviesoties viņu saimniecībā.

Starptautiskā putras diena

Publicēts Piektdiena, 16 Oktobris 2020

10. oktobrī  tiek atzīmēta starptautiskā putras diena. Mūsu centrā  ir tradīcija, gatavojoties putras dienai , iepazīstināt bērnus un pieaugušos ar labības veidiem, graudiem, pākšaugiem, dažādiem miltiem un to izstrādājumiem. Šogad bērni kopā ar darbiniekiem apmeklēja lielu zemnieku saimniecību “Kotiņi” Šķilbēnu pagastā , kas nodarbojas ar graudkopību un sēklkopību. Pupu un rapšu lauku apputeksnēšanai tur  izmanto saimniecībā esošās bites. Saimniecības vide ir sakopta, plašos tīrumus apstrādā jaunākā nozares tehnika, ar darbu tiek nodrošināti 38 cilvēki. Mūs ar latgaļu sirsnību sagaidīja, visu pastāstīja un izrādīja ekskursijas vadītājs Rolands. Pēc saimniecībā ražoto produktu veikaliņa apmeklējuma varējām baudīt garšīgus netradicionālus putraimu un pākšaugu ēdienus atjaunotajās dzirnavās. Bērni un pieaugušie bija ļoti pārsteigti, cik garšīgs var būt grūbu saldais ēdiens. Mājās braucot, visi nosprieda, ka šī diena ir izdevusies.

 

Grāmatas no Giving for Latvia

Publicēts Piektdiena, 04 Septembris 2020

Septembra pirmajā nedēļā saņēmām kārtējo sūtījumu no Giving for Latvia. Šoreiz tās ir norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas vecākus un speciālistus izglītojošas grāmatas "'Brīnumu laiks" par svarīgākajām bērna attīstības norisēm pirmajos 2 dzīves gados. Iepriekš no Anglijas organizācijas centrs jau bija saņēmis H.Montgomerijas grāmatas "Vecāku maģija". Grāmatas ir ne tikai lieliska lasāmviela, bet arī kalpo kā ceļvedis bērna audzināšanā un vecāku pašapziņas stiprināšanā. Paldies Giving for Latvia par šo atbalstu!

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.