Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Valentīndienā

Publicēts Pirmdiena, 15 Februāris 2021

Negantais vīruss ir ienesis korekcijas arī centra tradīcijās – nenotika Labdaru rīta kafijas pateicības pasākums.  Šogad nedrīkstējām aicināt ciemos savus atbalstītājus, jo jāievēro Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumus. Taču svētki kā tādi, kas jo sevišķi svarīgi mūsu iemītniekiem pusaudžiem, bija. Mēs ne tikai rotājām savu vidi, bet arī rakstījām  vēstules viens otram, ko līdz svētkiem uzglabāja paštaisītā sirdsformas kārbiņā, gatavojām pārsteiguma veltes, svinējām svētkus,  pirmdienas rīta prezentācijā bērni demonstrēja paveikto un iesaistīja  darbiniekus aktivitātēs. Īpaši sirsnīgs bija pārdomātais plakāts ar katram klātesošajam pievienotu aploksnīti, kur ievietots svētku novēlējums. Šajos svētkos mēs vēlam visiem saviem labdariem un atbalstītājiem stipru veselību un gaidām ciemos citā gadalaikā.

Mājas lapas iepriekšējais variants.