Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

SPS projekts ar Ziedot.lv

Publicēts Pirmdiena, 02 Marts 2020

Projekts “Atbalsts sociāli mazaizsargātām ģimenēm bērnu problēmuzvedības mazināšanā” sadarbībā ar Ziedot .lv

 

No 2020. gada 02.marta līdz 2020. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Bērna emocionālā audzināšana
 1 mēneša ar izmitināšanu atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.Klienti tiks iesaistīti centra ikdienas un svētku norisēs, kā arī piedalīsies centra apkārtnes kārtībā uzturēšanas darbos.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem 
 Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3) Kanisterapija

Visiem centrā ar izmitināšanu esošajiem klientiem neatkarīgi no ievietošanas programmas veida būs iespēja 2 reizes mēnesī piedalīties nodarbībās ar sertificētiem suni un viņa pavadoni/ terapeitu.

Nodarbības palīdzēs/ veicināsatgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju,veicināt runas attīstību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

 

 

                           

SPS projekts ar Ziedot.lv

No 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 

1) Bērna emocionālā audzināšana
 1 mēneša ar izmitināšanu atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.Klienti tiks iesaistīti centra ikdienas un svētku norisēs, kā arī piedalīsies centra apkārtnes kārtībā uzturēšanas darbos.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem 
 Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās 2 Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvušie speciālisti. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3) Kanisterapija

Visiem centrā ar izmitināšanu esošajiem klientiem neatkarīgi no ievietošanas programmas veida būs iespēja 2 reizes mēnesī piedalīties nodarbībās ar sertificētiem suni un viņa pavadoni/ terapeitu.

Nodarbības palīdzēs/ veicināsatgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju,veicināt runas attīstību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

 

Sociālās palīdzības projekta bezmaksas sociālās rehabilitācijas iespējas

Publicēts Pirmdiena, 12 Marts 2018

No 2018. gada 12 marta līdz 2018. gada 1. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Institucionālā bērna emocionālā audzināšana
Institucionālais 1 mēneša atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem
Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās 2 Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvušie speciālisti. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

TURPINĀM PROJEKTU „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA”

Publicēts Otrdiena, 15 Marts 2016

2016. gada martā – decembrī Vienlaicīgi pakalpojums tiks nodrošināts 2-3 audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem vai bērnam ar īpašām vajadzībām. Bērni centrā atradīsies 7 dienas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies centrā kursa pēdējā 7. dienā, lai kopā ar bērnu piedalītos nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemtu atgriezenisko saikni un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai.

Visu mērķgrupu bērni 7 dienu kursa laikā katrs saņems 1 psihologa konsultāciju, 3 smilšu spēļu terapijas seansus . Bērni mācīsies atpazīt vardarbības veidus un kā sevi pasargāt no vardarbības, kā atreaģēt piedzīvotu vardarbību. Bērni tiks ēdināti 4 reizes dienā. Sociālie audzinātāji organizēs nodarbības tā, lai attīstītu bērnu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību gan starp bērniem, gan starp bērniem un pieaugušajiem. Tiks izmantotas mājturības, tehnisko nodarbību un darba terapijas aktivitātes, piemēram: pērļošana, marmorizēšana, dekoratīvā koka iededzināšana, darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšanā utt.

Atbilstoši gadalaikam bērni tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs – spēlēs futbolu, basketbolu,volejbolu,skrituļos,brauks ar velosipēdu, slidos vai peldēs, apmeklēs centra trenažieru zāli u.c. Projekta bērniem tiks dota bezmaksas iespēja kopā ar valsts programmā esošajiem bērniem apmeklēt pozitīvas disciplinēšanas veicināšanas pasākumus ārpus centra – ekskursijas, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvju darbu, zirgu audzētavas un briežu dārza apmeklējumi, peldbaseins, vizināšanās ar plostu pa Balvu ezeru u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji centrā pavadīs kursa pēdējo 7. dienu, saņems 1 psihologa konsultāciju atgriezeniskās saites veidā un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai, pēc izvēles kopā ar bērnu piedalīsies kursa noslēguma dienas aktivitātēs. Vecāki tiks ēdināti. Psihologa konsultācijas laikā bērnu audžu un bioloģiskie vecāki atsvaidzinās zināšanas par drošas piesaistes veidošanu bērnam, bērnu dažādu vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām.

Realizēs projektu “Sociālās palīdzības sniegšana”

Publicēts Pirmdiena, 09 Marts 2015

2015. gadā , turpinot sadarbību ar Ziedot.lv, Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” realizēs projektu “Sociālās pālīdzības sniegšana”. Projekta mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu, veicināt emocionāli atbalstošas vides radīšanu audžu, aizbildņu vai bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenēs.

Projekta realizācijas laiks ir 2015.gada aprīlis – decembris. Pakalpojums tiks nodrošināts audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērni centrā atradīsies 7 dienas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies centrā uz pēdējo 7. dienu, lai kopā ar bērnu piedalītos nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemtu atgriezenisko saikni un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai.

Abu mērķa grupu bērni 7 dienu kursa laikā katrs saņems 1 psihologa konsultāciju, 3 smilšu terapijas un 3 kustību nodarbības ar mūziku, 3 masāžas (klasiskā, vispārējā vai relaksējošā masāža pēc ģimenes ārsta ieteikuma). Bērni mācīsies atpazīt vardarbības veidus un kā sevi pasargāt no vardarbības, kā atreaģēt piedzīvotu vardarbību. Bērni tiks ēdināti 4 reizes dienā. Ārpus projektā apmaksātajām aktivitātēm ar bērniem strādās centra sociālais audzinātājs, kurš organizēs nodarbības tā, lai attīstītu bērnu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību gan starp bērniem, gan starp bērniem un pieaugušajiem. Tiks izmantotas mājturības, tehnisko nodarbību un darba terapijas aktivitātes, piemēram: ēst gatavošana, pērļošana, marmorizēšana, dekoratīvā koka iededzināšana, darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšanā utt. Atbilstoši gadalaikam bērni tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs – spēlēs futbolu,basketbolu,volejbolu,skrituļos,brauks ar velosipēdu, slidos vai peldēs, apmeklēs centra trenažieru zāli u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji centrā pavadīs 1 dienu, saņems 1 psihologa konsultāciju, kopā ar bērnu piedalīsies kursa noslēguma dienas aktivitātēs. Vecāki tiks ēdināti 4 reizes dienā. Psihologa konsultācijas laikā bērnu audžu un bioloģiskie vecāki atsvaidzinās zināšanas par drošas piesaistes veidošanu bērnam, bērnu dažādu vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām.

Apakškategorijas

Mājas lapas iepriekšējais variants.