Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Realizēs projektu “Sociālās palīdzības sniegšana”

Publicēts Pirmdiena, 09 Marts 2015

2015. gadā , turpinot sadarbību ar Ziedot.lv, Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” realizēs projektu “Sociālās pālīdzības sniegšana”. Projekta mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu, veicināt emocionāli atbalstošas vides radīšanu audžu, aizbildņu vai bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenēs.

Projekta realizācijas laiks ir 2015.gada aprīlis – decembris. Pakalpojums tiks nodrošināts audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērni centrā atradīsies 7 dienas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies centrā uz pēdējo 7. dienu, lai kopā ar bērnu piedalītos nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemtu atgriezenisko saikni un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai.

Abu mērķa grupu bērni 7 dienu kursa laikā katrs saņems 1 psihologa konsultāciju, 3 smilšu terapijas un 3 kustību nodarbības ar mūziku, 3 masāžas (klasiskā, vispārējā vai relaksējošā masāža pēc ģimenes ārsta ieteikuma). Bērni mācīsies atpazīt vardarbības veidus un kā sevi pasargāt no vardarbības, kā atreaģēt piedzīvotu vardarbību. Bērni tiks ēdināti 4 reizes dienā. Ārpus projektā apmaksātajām aktivitātēm ar bērniem strādās centra sociālais audzinātājs, kurš organizēs nodarbības tā, lai attīstītu bērnu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību gan starp bērniem, gan starp bērniem un pieaugušajiem. Tiks izmantotas mājturības, tehnisko nodarbību un darba terapijas aktivitātes, piemēram: ēst gatavošana, pērļošana, marmorizēšana, dekoratīvā koka iededzināšana, darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšanā utt. Atbilstoši gadalaikam bērni tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs – spēlēs futbolu,basketbolu,volejbolu,skrituļos,brauks ar velosipēdu, slidos vai peldēs, apmeklēs centra trenažieru zāli u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji centrā pavadīs 1 dienu, saņems 1 psihologa konsultāciju, kopā ar bērnu piedalīsies kursa noslēguma dienas aktivitātēs. Vecāki tiks ēdināti 4 reizes dienā. Psihologa konsultācijas laikā bērnu audžu un bioloģiskie vecāki atsvaidzinās zināšanas par drošas piesaistes veidošanu bērnam, bērnu dažādu vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām.

Mājas lapas iepriekšējais variants.