Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Labdaru rīta kafija – kā parasti Valentīndienā

Publicēts Piektdiena, 14 Februāris 2020

Kā katru gadu arī šogad turpinām kopt „Rasas pērļu” tradīcijas un 14. februārī vērām durvis un sirdis mūsu centra atbalstītājiem. Uz Labdaru rīta kafiju pulcējās vairāk nekā 30 personas, kas iepriekšējā gada laikā dažādos veidos sniedza atbalstu centra iemītniekiem. Malkojot kafiju , ciemiņi uzklausīja direktores Ilzes Andžas stāstījumu par iepriekšējā gadā padarīto un nākotnes iecerēm. Klātesošie dalījās savā labdarības pieredzē, atbalstot centru. Sociālā audzinātāja Ināra Frolova un 2 bērni ciemiņiem novadīja meistarklasi Valentīndienas dāvanas pagatavošanā. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar atbalsta centra telpām. Pasākums izvērtās par sirsnīgu domubiedru tikšanos. Centrs saka paldies par sadarbību visiem atbalstītājiem, arī tiem, kas dažādu apstākļu pēc nevarēja ierasties. Mēs īpaši lepojamies ar to, ka ciemiņu vidū bija cilvēki no pašiem Labdaru rīta kafijas pasākuma pirmsākumiem. Šī draudzība daudzo gadu garumā mums noteikti ir liela vērtība.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.