Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

2017. gada nogalē

Publicēts Otrdiena, 02 Janvāris 2018

2017. gada izskaņā centra iemītniekiem bija daudz ciemiņu, radošo nodarbību, atrakciju, rotaļu, dāvanu, skaistumkopšanas iespēju, citu pārsteidzošo lietu. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem saviem labdariem par kopā būšanu un svētku radīšanu ne tikai mazajām sirsniņām, bet arī pieaugušajiem: Balvu Valsts ģimnāzijas 9.b klasei un audzinātājai I.Paiderei, Balvu pamatskolas 4.d klasei un audzinātājai S.Ivanovskai, kafejnīcas „Velves” īpašniecei Z. Lizinskai, Balvu BJC un O. Losevai, I. Ozolai, G. Prokofjevai, I. Hmarai, J. Alvaterei un „Best līzings”, D.un M. Jaudzemiem no „Agre Sport”, Jura Ločmana ģimenei, Aigara Pušpura ģimenei, Balvu tirgus labdariem P. un L.Knēģeriem, Santai, Olgai, Jekaterinai , Aleksejam un Larisai no Rīgas un viņu atbalstītājiem, Marijai un Aleksandram un pārējiem neilgi dzīvojošajiem Rīgā cittautiešiem, Artai Stepiņai un Malmes baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, Velku biedrībai un Somijas un Zviedrijas labdarības organizācijām "Cerību zvaigzne" un "No sirds uz sirdi", Inārai Čakānei un Tamārai Balvos, labdariem, kas vēlējās palikt anonīmi. Jaunajā, 2018. gadā ieejot, "Rasas pērļu" iemītniekus priecēja krāšņs salūts. Būtu jauki, ja viņu gads ritētu tikpat priecīgi un krāsaini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciemiņu laiks ir sācies

Publicēts Trešdiena, 20 Decembris 2017

3. adventa nedēļā centru apciemoja labdari Olga, Jekaterina un Aleksejs no Rīgas. Līdz ar viņu ierašanos bērniem sākās Ziemassvētku pārsteigumu un dāvanu laiks. Vispirms visi kopā ar ciemiņiem no papes gatavoja ziemeļbriežus, kas bija samērā darbietilpīgs process, jo vajadzēja pielietot dažās prasmes. Kad darbs gāja uz beigām, pēkšņi negaidot zālē ieradās Ziemassvētku vecītis. Viņam  bērni rādīja savus ziemeļbriežus, stāstīja dzejoļus. Par to visi saņēma krāšņus konfekšu maisiņus. Bērniem un pieaugušajiem bija iespēja nofotografēties kopā ar Rīgas ciemiņiem. Ziemassvētku vecītim klēpī vietu atrada ne tikai bērni, bet arī pieaugušās centra klientes. Paldies,Jums, ciemiņi, par tālā ceļa mērošanu un sava sirds siltuma dāvināšanu bērniem!

Silto smilšu iekārtas oficiāla atklāšana

Publicēts Pirmdiena, 04 Decembris 2017

1. decembrī  “Rasas pērlēs” pulcējās kaimiņnovadu pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki, lai iepazītos ar silto smilšu iekārtas un dabas vides estētikas metodes iespējām no vardarbības cietušu personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma paplašināšanā. Iekārta iegādāta par projekta Sociālās palīdzības sniegšana finansējumu. Izgudrojuma autore Diāna Timofejeva ar kolēģi Aiju Rimšu pasniedza centram , apmācītajiem darbiniekiem Lienei Āboliņai un Regīnai Melbergai  sertifikātus par tiesībām praktizēt šo metodi. Klātesošajiem bija iespēja noklausīties D. Timofejevas stāstījumu par metodi, kā arī pašiem veidot krāsoto smilšu kompozīcijas ar novēlējumiem centram, aplūkot iekārtu, uzzināt interesējošos jautājumus.

Lietuvieši praksē "Rasas pērlēs"

Publicēts Pirmdiena, 18 Decembris 2017

No 11. Līdz 15. decembrim LRAC “Rasas pērles” praksē bija Šauļu universitātes 2. kursa studentes, kuras mācās starptautiskajā programmā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.  Sociālā darba apguves ietvaros meitenes īpašu vērību pievērsa ģimenēm ar bērniem jautājumiem, kopā ar centra speciālistiem komunicēja ar katrai iedalītajiem klientiem. Gan pieaugušajiem centra klientiem, gan viņu bērniem patika šī pieredze. Nelielas grūtības abpusēji sagādāja angļu un krievu valodas prasmju līmenis, taču kopīgu valodu atrast bija iespējams. Šauļu universitātes studenti pie mums iziet praksi jau trešo gadu.

 

Mārtiņos

Publicēts Otrdiena, 14 Novembris 2017

Pēc Helovīnu dienas iešanas maskās centra bērni vēlējās maskās iešanu turpināt. Mārtiņdiena ir piemērota , lai uzsāktu gada nogales ķekatās iešanu. Pēc nodarbībām, kur tika zīmēti un aplicēti Mārtiņgaiļi, bērni ,audzinātāju atbalstīti, sāka gatavoties masku gājienam. Tika pielāgoti tērpi un sejas krāsotas atbilstoši tematikai. Ar pavāru un sociālo darbinieku atbalstu bērni cepa kārumus, ko vēlāk varēs pārdot Mārtiņdienas tirdziņā Rugāju novada vidusskolas telpās. Pirmspusdienā, skaļu trokšnu pavadībā ķekatnieki apstaigāja visus centra 1. stāva kabinetus, lai uzdotu mīklas, zīlētu nākotni. Jautrās izdarības beidzās virtuvē pie pavāres Vitas. Pēc  pusdienām bērni  sociālā audzinātāja pavadībā devās uz Mārtiņdienas tirdziņu, lai kopā ar citiem pagasta bērniem tirgotu pašu ceptos kārumus. Nopelnīto naudu viņi tērēja ar apdomu Rugāju veikalā, iegādājoties našķus tā, lai varētu uzcienāt visus centra iemītniekus. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.