Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Kā friziersalonā

Publicēts Pirmdiena, 03 Marts 2014

Parasti piektdienās atbalsta centrs organizē bērniem motivācijas pasākumu. Šoreiz ciemos pie bērniem pieteicās meistare Una Kalniņa no Rīgas. Centra zāle pārtapa par frizētavas salonu. Veselas 7 stundas meitenēm un zēniem meistare grieza matus un veidoja modernas frizūras. Līdztekus Una bērniem stāstīja par skaistumkopšanas knifiņiem. Parasti uzskata, ka frizēšanās ir meiteņu lieta.

Dzīvē pierādījās, ka puišiem frizēšanās ir ne mazāk svarīgs notikums. Priecīgs satraukums virmoja gaisā visu piektdienu, bet modernie matu griezumi priecē bērnus vēl joprojām. Mūsu bērnu sirsnīgs paldies Unai par kopā pavadīto laiku un skaistajām pārvērtībām!

Tagad – arī koka dekoratīvā iededzināšana

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

Pateicoties pērnā gada projektam „Sociālās palīdzības sniegšana”, atbalsta centram bija iespēja iegādāties koka dekoratīvās iededzināšanas aparātus. Vecāku atbalsta mājas kokapstrādes nodarbību telpā tagad zēniem un meitenēm ir iespēja realizēt savu koka glezniņas redzējumu un pašiem izvēlēties, kādus rakstus un zīmes viņi iededzinās.

Derīgus padomus pirmajā nodarbes reizē sniedza Rugāju novada vidusskolas skolotājs Juris Bleiders, viņam palīdzēja sociālais audzinātājs Raivis Mik-Griņevičs.

Dāvanas no Kanādas

Publicēts Otrdiena, 07 Janvāris 2014

Pašā 2013. gada nogalē „Rasas pērļu” iemītnieki saņēma dāvanas no tālajā Kanādā dzīvojošajiem un strādājošajiem Latvijas jauniešiem, kas parūpējās, lai mūsu atbalsta centra bērni gadu mijā saņemtu saldumus, skaistas bilžu pasaku un izzinošās grāmatas, ziemas un vasaras sezonu sporta inventāru. Tagad ar nepacietību gaidām, kad būs atbilstoši laika apstākļi, un varēs sākt izmantot jaunās ragaviņas, divriteņus un skrituļdēļus .

„Rasas pērļu” iemītnieki sūta sirsnīgu paldies balvenietim Ritvaram Sirmajam, kas organizēja labdarības akciju, un viņa draugiem par atsaucību un atbalstu.

Pateicības pasākums "Rasas pērlēs"

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

14. februārī, Valentīndienā, LRAC „”Rasas pērles” kārtējo reizi uz rīta pateicības kafiju ciemos gaidīja savus atbalstītājus. Lai gan no visiem uzaicinātājiem tikai 13 cilvēki varēja izbrīvēt laiku un atbraukt, mēs patiesi priecājāmies satikt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini un dārznieci Daigu Morozu, Lazdukalna pagasta saimniecības daļas vadītāju Dzidru Šmagri, zemnieku saimniecības „Dālders”pārstāvi Irēnu Paideri, Lazdukalna pagasta feldšeri Irēnu Svilāni ar dzīvesbiedru Juri , Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigādes inspektoru Alekseju Kovšovu, SIA „Rimi Latvija” veikala „Superneto” vadītājai Veltu Supi, „Best Līzings” pārstāvi Eināru Karaļkovu, „Agre Elektro” Balvu veikala vadītāju Zaigu Jaudzemu, laikraksta „Vaduguns ” žurnālisti Irēnu Tušinsku, z/s "Ozolu mājas" pārstāvi balvenieti Pēteri Knēģeri un Ilgoni Punculi no firmas „Diogens Audio”. „Rasas pērļu” direktore Ilze Andža atzīmēja katra ciemiņa ieguldījumu centra iemītnieku atbalstā.

Runājot par iepriekšējā gada neiepriecinošo statistiku, klātesošie uzzināja, ka 2013. gadā centrā rehabilitāciju saņēma 248 bērni, kopā ar viņiem bija 31 pavadošā persona. Visvairāk bērni cietuši no emocionālās vardarbības ( 182 ) un pamešanas novārtā ( 110) savā ģimenē. 49 gadījumos notikusi fiziska vardarbība ģimenē, 4 gadījumos bērns cietis no seksuālas vardarbības ģimenē,14 gadījumos bijušas aizdomas par seksuālu vardarbību ģimenē, 12 gadījumos bērni ievietoti centrā ar aizdomām par seksuālu vardarbību ārpus ģimenes. Parasti vardarbības veidi savā starpā savijas: fiziskā ar emocionālo, seksuālā ar emocionālo un fizisko utt. Visapdraudētākie ir bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam. Vardarbīgākas pret bērniem bijušas sievietes ( 214). Pērn realizētā projekta ietvaros atbalsta centra Vecāku mājā dzīvojušas un rehabilitāciju saņēmušas 28 vardarbībā cietušas sievietes, tur pabijuši arī 13 centrā rehabilitēto bērnu vecāki, kas saņēma speciālistu konsultācijas.

Lai ciemiņi pārliecinātos par daudzajām iespējām, ko saviem klientiem piedāvā „Rasas pērles”, viesiem izrādīja centra telpas, un ,protams, viņi apmeklēja jauno Vecāku atbalsta māju. Tajā dzīves prasmju daļā visi piedalījās sveču marmorizēšanas nodarbībā       un koka dekoratīvās iededzināšanas nodarbībā. Kopā būšanas noslēgumā ciemiņiem radās daudz jautājumu par kolektīva ikdienu, par finansējuma piesaistīšanu, par nepieciešamo atbalstu turpmāk. Vēlot izturību un panākumus , solot sadarboties arī turpmāk, pateicības pasākuma dalībnieki atvadījās. Mēs sakām „paldies” saviem atbalstītājiem un viņu ģimenēm par sapratni, vēlam veiksmi, veselību un enerģiju ieceru realizēšanā .

Mājas lapas iepriekšējais variants.