Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Izsludina publisku iepirkumu

Publicēts Otrdiena, 06 Februāris 2024

Paziņojums par Iepirkuma veikšanu

Rugāju pagasta Balvu novadā 2024.gada 06. februārī

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388 aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2024/01) līdz 21.02.2024.plkst.10:00. Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2024.gada februāra uz 6 mēnešiem.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Informācija un DOC pieejami  

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/116561

 

Paziņojums par Iepirkuma veikšanu

Rugāju pagasta Balvu novadā 2023.gada 13.janvārī

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388 aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2023/01) līdz 24.01.2023.plkst.10:00. Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2023.gada februāra uz 12 mēnešiem.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Informācija un DOC pieejami  

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15820

 

 

Paziņojums par iepirkuma veikšanu


Rugāju pagasta Rugāju novadā 2021.gada 26. aprīlī

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388 aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2021/01) līdz 10.05.2021.pilkst. 11. Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2021.gada maija uz 18 mēnešiem.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Informācija un DOC pieejami   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15820

 

Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Rugāju pagasta Rugāju novadā 2020.gada 06. martā

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388 aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2019/01). Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2020.gada marta līdz 2021.gada martam.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Nodibinājumā „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, tālrunis + 371 64563493; +371 26538388, darbdienās no plkst. 09:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 17.03.2020. plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem DOC formātā var iepazīties šeit.


Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Rugāju pagasta Rugāju novadā 2019.gada 04. martā

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2019/01). Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2019.gada marta līdz 2020.gada martam.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Nodibinājumā „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, tālrunis + 371 64563493; +371 26538388, darbdienās no plkst. 09:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 15.03.2019. plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem DOC formātā var iepazīties šeit.


Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Rugāju pagasta Rugāju novadā 2018.gada 23.februārī

Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2018 /01). Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2018.gada marta līdz 2019.gada martam.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim 2 pantā noteiktajā kārtībā.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Nodibinājumā „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, „Varavīksne”, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, tālrunis + 371 64563493; +371 26538388, darbdienās no plkst. 09:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 06.03.2018. plkst.13:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem DOC formātā var iepazīties šeit.
 

Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Rugāju novada Rugāju pagastā 2017.gada 10.februārī
 
Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, aicina pieteikties pretendentus publiskajā iepirkumā „PAR PRODUKTU IEGĀDI” (iepirkuma identifikācijas Nr. RP /2016 /01). Līgumu termiņš – līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2017.gada februāra līdz 2018.gada februārim.
 
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim 2 pantā noteiktajā kārtībā.
Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Nodibinājumā „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, tālrunis + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, darbdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 21.02.2017. plkst.15:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 
Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem DOC formātā var iepazīties šeit.
Produktu iegādes tehniskā specifikācija PDF formātā.
 

Mājas lapas iepriekšējais variants.