Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekti

Publicēts Trešdiena, 10 Marts 2021

Projekta “Sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšana, pilnveidojot vecāku prasmes aprūpē” pakalpojums ar 30 dienu izmitināšanu  ir pieejams vecākiem /likumiskajam pārstāvim ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam . Lai pakalpojumu saņemtu, iepriekš ir nepieciešams sazināties ar direktori 64563493 vai 26538388, lai noskaidrotu par klientu uzņemšanas iespējām.

Dokumenti ievietošanai:

  1. Pakalpojuma līgums par dalību projektā
  2. Sociālā dienesta nosūtījums
  3. Covid-19 diagnostikas tests ( derīgs 2 dienas)
  4. Izziņa par veselības stāvokli atsevišķi pieaugušajam un atsevišķi bērnam ( veidlapa Nr. 027/u, ko aizpilda ārstniecības persona , papildus norādot, ir vai nav pedikuloze, alerģiskas reakcijas uz kādiem medikamentiem vai pārtikas produktiem, hroniskas saslimšanas un pēdējā mēneša laikā pārslimotas slimības), klienta ģimenes ārsta kontaktinformācija

Ja klientam ir hroniskas saslimšanas, ievietojot centrā, obligāti līdzi jāņem ārsta izrakstīti medikamenti 30 dienām.

Mājas lapas iepriekšējais variants.