Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Atbalsts sociāli mazaizsargātām ģimenēm bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšanā, pilnveidojot vecāku aprūpes prasmes

Publicēts Piektdiena, 04 Marts 2022

No 2022.gada 01.marta līdz 2022.gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis- sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidot maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītot par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināt bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācām pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināt pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo terapijas metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD). Katrai ģimenei paredzētas 4 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas un fizioterapeita atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. 

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 3 reizes mēnesī . Nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējos resursus , lai celtu pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību. 

 

 

 

 

 

Projekts «Sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšana, pilnveidojot vecāku prasmes aprūpē»

Publicēts Otrdiena, 02 Marts 2021

No 2021. gada 01.marta līdz 2021. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis-sniegt psihoemocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidot maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītot par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināt bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācām pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināt pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo terapijas metodi, veicam MFAD. Katrai ģimenei paredzētas 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, 4 psihologa un 8 fizioterapeita konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Dzīvojot LRAC "Rasas pērles" Vecāku atbalsta mājā 1 mēnesi, klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. Šī aktivitāte ir turpinājums rezultatīvajam darbam iepriekšējo gadu projektos, guvusi pozitīvas atsauksmes no klientu ievietotājiem.

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvis speciālists. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus. Strādās Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvis speciālists.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 2 reizes mēnesī . Grupu nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējās rezerves , lai celtu bērna pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai

Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds "Ziedot.lv”. 

SPS projekts ar Ziedot.lv

Publicēts Pirmdiena, 02 Marts 2020

Projekts “Atbalsts sociāli mazaizsargātām ģimenēm bērnu problēmuzvedības mazināšanā” sadarbībā ar Ziedot .lv

 

No 2020. gada 02.marta līdz 2020. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Bērna emocionālā audzināšana
 1 mēneša ar izmitināšanu atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.Klienti tiks iesaistīti centra ikdienas un svētku norisēs, kā arī piedalīsies centra apkārtnes kārtībā uzturēšanas darbos.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem 
 Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3) Kanisterapija

Visiem centrā ar izmitināšanu esošajiem klientiem neatkarīgi no ievietošanas programmas veida būs iespēja 2 reizes mēnesī piedalīties nodarbībās ar sertificētiem suni un viņa pavadoni/ terapeitu.

Nodarbības palīdzēs/ veicināsatgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju,veicināt runas attīstību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

 

 

                           

SPS projekts ar Ziedot.lv

No 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 31. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 

1) Bērna emocionālā audzināšana
 1 mēneša ar izmitināšanu atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā pēc nepieciešamības izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.Klienti tiks iesaistīti centra ikdienas un svētku norisēs, kā arī piedalīsies centra apkārtnes kārtībā uzturēšanas darbos.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem 
 Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās 2 Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvušie speciālisti. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3) Kanisterapija

Visiem centrā ar izmitināšanu esošajiem klientiem neatkarīgi no ievietošanas programmas veida būs iespēja 2 reizes mēnesī piedalīties nodarbībās ar sertificētiem suni un viņa pavadoni/ terapeitu.

Nodarbības palīdzēs/ veicināsatgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju,veicināt runas attīstību.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

 

Sociālās palīdzības projekta bezmaksas sociālās rehabilitācijas iespējas

Publicēts Pirmdiena, 12 Marts 2018

No 2018. gada 12 marta līdz 2018. gada 1. decembrim projekta ietvaros piedāvājam sekojošus bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1) Institucionālā bērna emocionālā audzināšana
Institucionālais 1 mēneša atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam ar mērķi sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām,pilnveidojot viņas ikdienas prasmes.Bērna līdz 3 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidojam maza bērna aprūpes ikdienas prasmes un izglītojam par bērna emocionālo audzināšanu, stiprinām pieaugušā pašapziņu. Darbā izmantojam Marte Meo metodi, veicam Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), taktilo stimulāciju. Katrai ģimenei paredzētas 3 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības.

2) WSB un DVE ambulatori bērniem
Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem,harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Darbam tiks izmantota 2017.gada ziedot.lv projektā iegādātā iekārta , ar kuru strādās 2 Latvijā patentētās metodes sertifikātu ieguvušie speciālisti. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

Rehabilitācijas programmām var pieteikties, zvanot 64563493 vai 29746454 direktorei Ilzei Andžai.

TURPINĀM PROJEKTU „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA”

Publicēts Otrdiena, 15 Marts 2016

2016. gada martā – decembrī Vienlaicīgi pakalpojums tiks nodrošināts 2-3 audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem vai bērnam ar īpašām vajadzībām. Bērni centrā atradīsies 7 dienas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies centrā kursa pēdējā 7. dienā, lai kopā ar bērnu piedalītos nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemtu atgriezenisko saikni un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai.

Visu mērķgrupu bērni 7 dienu kursa laikā katrs saņems 1 psihologa konsultāciju, 3 smilšu spēļu terapijas seansus . Bērni mācīsies atpazīt vardarbības veidus un kā sevi pasargāt no vardarbības, kā atreaģēt piedzīvotu vardarbību. Bērni tiks ēdināti 4 reizes dienā. Sociālie audzinātāji organizēs nodarbības tā, lai attīstītu bērnu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību gan starp bērniem, gan starp bērniem un pieaugušajiem. Tiks izmantotas mājturības, tehnisko nodarbību un darba terapijas aktivitātes, piemēram: pērļošana, marmorizēšana, dekoratīvā koka iededzināšana, darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšanā utt.

Atbilstoši gadalaikam bērni tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs – spēlēs futbolu, basketbolu,volejbolu,skrituļos,brauks ar velosipēdu, slidos vai peldēs, apmeklēs centra trenažieru zāli u.c. Projekta bērniem tiks dota bezmaksas iespēja kopā ar valsts programmā esošajiem bērniem apmeklēt pozitīvas disciplinēšanas veicināšanas pasākumus ārpus centra – ekskursijas, iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvju darbu, zirgu audzētavas un briežu dārza apmeklējumi, peldbaseins, vizināšanās ar plostu pa Balvu ezeru u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji centrā pavadīs kursa pēdējo 7. dienu, saņems 1 psihologa konsultāciju atgriezeniskās saites veidā un rekomendācijas turpmākai bērna audzināšanai, pēc izvēles kopā ar bērnu piedalīsies kursa noslēguma dienas aktivitātēs. Vecāki tiks ēdināti. Psihologa konsultācijas laikā bērnu audžu un bioloģiskie vecāki atsvaidzinās zināšanas par drošas piesaistes veidošanu bērnam, bērnu dažādu vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām.

Apakškategorijas

Mājas lapas iepriekšējais variants.