Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ko dara projektā iesaistītās personas

Publicēts Pirmdiena, 26 Maijs 2014

No vardarbības cietušās personas „Rasas pērlēs” katra saņem 5 psihologa un 3 sociālā darbinieka konsultācijas. Šobrīd centrā esošās sievietes piedalās sociālo audzinātāju piedāvātajās aktivitātēs: gatavo ēst, mācās pagatavot dažādus dekorus savas dzīvesvietas atsvaidzināšanai, pērļo u.c. Katru darba dienu 2 stundas tiek veltītas fiziskam darbam centra teritorijas labiekārtošanā , siltumnīcas un dārza uzturēšanai kārtībā. Karstais laiks un spožā saule pēc padarītā darba vilina sievietes nopeldēties Rugāju ezerā, ko viņas labprāt dara. Mēnesis paiet ātri. Ar uzlabotu pašapziņu un jaunām iemaņām un zināšanām projekta klientes dodas mājup, lai realizētu iecerētās izmaiņas savā dzīvē.

Mājas lapas iepriekšējais variants.