Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekts "STOPKRĀNS Vardarbībai"

Publicēts Svētdiena, 28 Decembris 2014

LRAC „Rasas pērles” programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros tiek realizēts projekts „STOPKRĀNS vardarbībai”. Projekta kopējais finansējums sastāda 5600.00 EUR un Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” piešķirtais finansējums veido 4480.00 EUR, kas atbilst 80% no kopējās projekta finansējuma summas. Projekta ilgums ir 12 mēneši, tas noslēgsies nākamā gada 1. septembrī. Šī projekta ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, kas nodrošina sociālo prasmju apguvi, mazinot vardarbības radītās psihosociālās sekas, veicinot iecietību un mācīšanos vienam no otra, izmantojot nestandarta pieejas.
 

Mājas lapas iepriekšējais variants.