Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

2015.gadies sācies cerīgi

Publicēts Otrdiena, 06 Janvāris 2015

  Jauno 2015. gadu sagaidījām labā noskaņojumā. Decembra mēnesī centrā viesojās daudz devīgu ciemiņu, kas būtiski papildināja mūsu iespējas iepriecināt bērnus, Ziemassvētkus gaidot.

Centra mazajiem iemītniekiem adījumus kārtējo reizi bija sarūpējušas Zviedrijas Malmes sv.Mikaela baznīcas draudzes dāmu kluba sievietes. Latvijas Bērnu fonds centra bērnus uzaicināja uz cirku Rīgā. Ar svētku dāvanām pie bērniem atbrauca ASV jūras kājnieki un ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Nils Students, dažādus kārumus un našķus bērniem sagādāja balvenieša Jura Ločmaņa ģimene, Labo darbu fabrikas aktīvisti , ar svētku uzvedumiem un rotaļām centra iemītniekus iepriecināja Balvu Bērnu un Jauniešu centra aktīvisti un „Laika bankas” no Rīgas darbinieki, Balvu tirgus pārdevēji , Knēģeru un Petrovsku ģimenes atveda bērniem apģērbu un apavus, utt.

    Veco gadu noslēdzot un apkopojot informāciju par padarīto, konstatējām, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 2014. gadā ir saņēmuši 272 bērni, kopā ar viņiem centrā bijušas 42 pavadošās personas. Projektā „Sociālās palīdzības sniegšana” rehabilitētas 48 personas ( 13 bērnu vecāki uz 3 dienām un 35 no vardarbības ģimenē cietušas personas uz 30 dienām).

   Janvāra sākumā mūsu draugi no Labo darbu fabrikas Rīgā uzaicināja centra bērnus uz Šerloka Holmsa dzimšanas dienas pasākumu, ciemos pie bērniem bija un aizrautīgās nodarbēs kopā laiku pavadīja Elita Drāke un biedrības EMERGO dāmas, viesi no Somijas kopā ar Velku biedrību no Rīgas.

    Šogad plānojam aktivitātes arī 2 projektos. Gads ir sācies cerīgi.

    

Mājas lapas iepriekšējais variants.