Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekta gaita aprīlī, maijā un jūnijā

Publicēts Piektdiena, 03 Jūlijs 2015

2015. gada 2. kvartālā projektā rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas): 4 personas pabeigušas 1. kvartālā uzsākto rehabilitāciju . 7 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.2 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupas (vardarbībā cietušo bērnu vecāki) 5 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupas(vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas) 8 personas - vardarbībā cietušie bērni, kas dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem.

4.mērķa grupas (vardarbību veikušās personas) - 1 persona pabeigusi iesākto rehabilitāciju .1 persona izgāja , bet 1 persona uzsākusi rehabilitāciju .

Projekta klienti izsakās, ka ir apmierināti ar dalību projektā. Šis ir laiks, kad dota iespēja sakārtot savu „galvu”, pieņemt dzīvē svarīgus lēmumus. Un tas esot grūti- paskatīties uz savu dzīvi no malas, saskatīt problēmas, nosaukt tās skaļi, pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk. Viņi atzinīgi runā par visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem un centra darbiniekiem, atzīmē, ka darbinieki ir saprotoši, iejūtīgi un atbalstoši, nemoralizē, bet reāli palīdz. Klienti darba terapiju neuzskata par apgrūtinājumu. Saka, ka fizisks darbs arī palīdz atgūties no piedzīvotajām negācijām mājās. Sievietes priecē apziņa, ka siltumnīcā iesētais un tomātu stādu audzēšanas darbi „Rasas pērlēm” noderēs ēdināšanai, būs laba vitamīnu piedeva bērniem, kas centrā atrodas valsts programmā. Klientes īpaši priecājas par pirts apmeklēšanas un trenažiera nodarbībām, jaunajām receptēm ēdienu gatavošanā, jauniem rokdarbu paņēmieniem, ko šeit apguvušas. Pastāsta, ka savstarpēji dalās saimniekošanas pieredzē.

 Projekta klientiem ir ieteikumi projekta programmas aprobācijas darba uzlabošanai:

  • kad pašvaldības sociālais dienests strādā ar klientu par dalību projektā, klientam uzreiz ir atklāti jāpasaka, ka projekts nebūs atpūta, bet gan smags darbs pašam ar sevi;
  • centra iekšējās kārtības noteikumus būtu vēlams atkārtoti pārrunāt 2 dienas pēc ievietošanas, jo lielajā uztraukumā, kad klients ierodas svešā vietā, daudzas lietas paslīd garām .

  

  

  

  

Mājas lapas iepriekšējais variants.