Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Latvijas svētku mēnesis- novembris

Publicēts Piektdiena, 11 Novembris 2022

Meitenes, iepiniet Latviju savās bizēs,

Savās tējas krūzēs lejiet

Kopā ar liepziediem,

Saniet kā bites un dziediet,

Piepildoties līdz saknēm

Ar apziņu- es esmu Latvija!

Zīmējiet sauli ar krītu uz asfalta

Katru dienu, ja vajadzīgs...

 

Puiši, turiet cieši savā dūrē

Latvijas spēku, lai nezūd-

Jums jāspēj to aiznest tālāk 

Kā lāpas liesmu, kā karogu,

Piepildoties līdz saknēm 

Ar apziņu- es esmu Latvija!

Esiet stalti kā ozoli, sargājiet mūsu zemi

Katru dienu no jauna, ja vajadzīgs...

/ Inta Svaža/

Mājas lapas iepriekšējais variants.