Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Publicēts Trešdiena, 03 Maijs 2023

Es Dievam pateicos par to,

Ka piedzimt lemts bij' Latvijā,

Kur mani katru vakaru

Vējš miegā ieaijā.

 

Man kāpu priežu sīkstums

Un jūras viļņu spīts

It visās dzīves gaitās 

Arvien ir nācis līdz.

/ Dz. Inkina-Paegle/

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.