Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sadarbības partneri

Publicēts Ceturtdiena, 06 Janvāris 2022

Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” izsaka pateicību par atbalstu 2021. gadā visiem labas gribas cilvēkiem un organizācijām!

Uzņēmumi un organizācijas:

Latvijas Bērnu fonds
Rugāju novada dome
Centrs Dardedze
Velku biedrība
HOLM bank 
 ERGO - Home | Facebook
Aprošināšanas kompānija"Ergo"
  Veikals "Agre Balvi"
 
Giving for Latvia
Logotips | BALTA
Balta AAS
Hjärta till Hjärta - Home | Facebook labdarības organizācija Hjärta till Hjärta
  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļa
   
   

Privātie labdari:

Vivi - Ann Ahlstrom Zviedrijā, Ingegerd Axelsson Zviedrijā

Arta Stepiņa un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu kluba biedres Zviedrijā

Guy Linde un domubiedru grupa Somijā

Zigurds Beinerts no Latvijas Lauvu kluba sadarbībā ar kolēģiem Norvēģijā

 ziedotājs Genādijs Dmitrijevs , zv. advokāte Zita Kravale

Sören, Gita un Ekenäs pilsētas luterāņu draudze Somijā

dziedātāja un dziesmu autore Diāna Černe

Jura Ločmana ģimene  Balvos,  Agris Apšenieks un Ēriks Apšenieks Balvos

Zigrīdas Lizinskas ģimene un kafejnīca Velves Balvos , Līga Pennere un veikals LIARPS Balvos

Aigars un Ilona Pušpuri , Ludmila un Pēteris Knēģeri  Balvos

dakteri Dace Paidere-Trubņika , Edīte Gorkina, Svetlana Puka

Judīte Alvatere Alūksnē, Miervaldis un Zaiga Jaudzemi Balvos

Iveta Šlapakova, Ināra Čakāne, Tamāra Ivanova, Dainis Maslovskis, Skaidrīte Gugāne , Aleksejs Kovšovs, Guntis Laicāns, Biruta Zaikovska, Ilze Romanovska  Balvos

Larisa un Andrejs Klitončiki, Diāna Zaļotova  Tilžā

Ilgonis Punculs,  Eva Pobeda, Ilzīte Dokāne, Monta un Gunta Ripas, Ludmila šupilova, Dace Alsiņa, Ņina Igaune un Sandra Igaune,  Nadīna Zaremba  Balvos

ziedotāji Dmitrijs Sarovs, Ilona Jermolova

vetaptiekas “Pie Ilzes” kolektīvs Gulbenē

Ludmila Romanovska, Imants Laganovskis, Ārija Freimane,   Kristīne un Aigars Meļņi, Sandris un Astrīda Puško Rugājos

Jāzeps Mārtuševs, Intars Stablenieks Lazdukalnā

Sarmīte Ozoliņa, Guntars Koks, Dagnis Grīns, Sanita Balode-Ivanova, Marina Ļitvinova, Kristīne Pušpure-Bērziņa ,Jānis Usenieks  Balvos

Dzidra Sērmūkša, Larisa un Lolita Bernes , Zane Keiša, Eduards Lesnieks, Valērija Nikolajeva, Inese Pulkstene, Aina Sirmace, Larisa Katalimova Balvos

Anita Tiltiņa, Nadežda Tihomirova, Aļona Pennere Balvos

Janīna Zute Rēzeknē, Marija Švekere Bērzpilī

Mājas lapas iepriekšējais variants.