Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Vecmāmiņu kluba dāmas "Rasas pērlēs"

Publicēts Pirmdiena, 11 Janvāris 2016

 9. janvārī pēc biedrības EMERGO dibinātājas Elitas Drākes iniciatīvas atbalsta centrā viesojās Latvijas Vecmāmiņu kluba dalībnieces. Ciemiņi bija gan no Talsiem, gan Rīgas, gan Gulbenes u.c. vietām. Sievietes bija izveidojušas interesantu priekšnesumu programmu centra bērnu iepriecināšanai, kurā piedalījās gan Gulbenes mākslas teātra meitenes, gan Talsu līnijdejotājas, gan mazās mis Latvija konkursa uzvarētājas, gan klauni u.c. Viešņas bija parūpējušās arī par dāvaniņām un kārumiem bērniem.Paldies Elitai Drākei un pārējām dāmām par pasākuma organizēšanu "Rasas pērlēs! "

Ziemassvētku noskaņā

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2015

  Decembris centrā ir rosīgs gan tāpēc, ka daudzie mazie iemītnieki cer uz Ziemassvētku brīnumu, gan tāpēc , ka beidzas 2 projekti : "Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni" un "Sociālās palīdzības sniegšana", gan , protams, tāpēc, ka  ikdienu rūpējamies par valsts programmā esošajiem klientiem. Svētku noskaņojums ir ienācis arī pieaugušo domās un sirdīs: mēs gatavojam apsveikumus saviem draugiem un atbalstītājiem, domājam par svētku norises pasākumiem, saņemam negaidītus uzmanības apliecinājumus no līdzcilvēkiem. Atbalsta centrā šajā laikā bija daudz ciemiņu: gan no Balvu Valsts ģimnāzijas, gan Laika bankas aktīvisti. Bērni varēja 2 reizes doties uz Rīgu. Draugi no TNT izklaidēja viņus radošajās darbnīcās, kopā apmeklēja 3D multfilmu, cienāja ar kārumiem. Savukārt atbalstītāji no Labo darbu fabrikas centra bērniem uzdāvināja iespēju apmeklēt Rīgas cirka izrādi un mieloties MCDonaldā.Protams, ka šādas izklaides vienmēr priecē mazās sirsniņas. Pateicamies visiem, kas atbalstīja mūsu centru Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laikā!

Pirmā aukstā diena

Publicēts Pirmdiena, 23 Novembris 2015

Centra iemītnieki ir noilgojušies pēc balta sniega un ziemas prieku jautrības. Tāpēc visi bijām sajūsmā par šodienas vēso dienu un skaisto sarmu visapkārt. Ļoti, ļoti gaidām ziemu.

Giving for Latvia "Rasas pērļu" bērniem

Publicēts Trešdiena, 09 Decembris 2015

  Decembra sākumā centrs saņēma lielisku ziņu no Anglijas. Organizācija "Giving for Latvia" piešķirusi € 1500.00 atbalsta centra bērnu motivācijas pasākumu organizēšanas transporta pakalpojumu pirkšanai 2016. gadā. Paldies par izpratni un atsaucību !

Šauļu universitātes praktikantes "Rasas pērlēs"

Publicēts Pirmdiena, 16 Novembris 2015

  Novembra sākumā atbalsta centrā uzturējās un guva darba praksi ar vardarbībā cietušiem bērniem 6 jaunietes no Šauļu universitātes, kura sadarbojas ar Rēzeknes Augstskolu sociālā darba studiju programmā. Jaunietes ne tikai darbojās ar centra bērniem , bet arī noorganizēja visiem centra iemītniekiem 2 pasākumus: par Lietuvas kultūrvēsturi un Lietuvas nacionālo virtuvi. Praktikantes  pagatavoja un uzcienāja bērnus ar Lietuvai raksturīgu saldo ēdienu. Ieguvēji no šādas sadarbības esam  visi - mēs guvām ieskatu par to, ko māca sociālajiem darbiniekiem Lietuvā, savukārt jaunietes ieguva daudz jaunu zināšanu par to, kā Latvijā notiek no prettiesiskām darbībām cietušu bērnu un pilngadīgu personu sociālā rehabilitācija.

Mājas lapas iepriekšējais variants.