Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Par „Paldies”

Publicēts Piektdiena, 02 Septembris 2016

Mūsu darbā nemaz tik bieži nenākas dzirdēt pateicības vārdus. Klients, rehabilitācijai beidzoties, atklāti izsaka domas par centrā pavadīto laiku, ieguvumiem un vilšanos, ja tāda bija. Dažkārt mūsu viedokļi ir atšķirīgi, domas nesakrīt. Taču mēs cenšamies ņemt vērā klientu vēlmes, ja tās atbilst centra darbības mērķiem un uzdevumiem, veicam izmaiņas, jo reizēm skats no malas rada jaunas idejas, kā veiksmīgāk organizēt un uzlabot rehabilitācijas procesu. Tāpēc ir sevišķi patīkami, ja mūsu ieguldītais darbs tiek pozitīvi novērtēts. Šoreiz gan centra iemītniekus, gan darbiniekus sagaidīja īpašs pārsteigums : lūk, ar kādu saldu „paldies” mēs visi tikām palutināti !

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.