Valentīndienā

Publicēts Pirmdiena, 15 Februāris 2021

Negantais vīruss ir ienesis korekcijas arī centra tradīcijās – nenotika Labdaru rīta kafijas pateicības pasākums.  Šogad nedrīkstējām aicināt ciemos savus atbalstītājus, jo jāievēro Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumus. Taču svētki kā tādi, kas jo sevišķi svarīgi mūsu iemītniekiem pusaudžiem, bija. Mēs ne tikai rotājām savu vidi, bet arī rakstījām  vēstules viens otram, ko līdz svētkiem uzglabāja paštaisītā sirdsformas kārbiņā, gatavojām pārsteiguma veltes, svinējām svētkus,  pirmdienas rīta prezentācijā bērni demonstrēja paveikto un iesaistīja  darbiniekus aktivitātēs. Īpaši sirsnīgs bija pārdomātais plakāts ar katram klātesošajam pievienotu aploksnīti, kur ievietots svētku novēlējums. Šajos svētkos mēs vēlam visiem saviem labdariem un atbalstītājiem stipru veselību un gaidām ciemos citā gadalaikā.