Sadarbības partneri

Publicēts Pirmdiena, 18 Jūlijs 2016

2020. gadā Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” izsaka pateicību par atbalstu visiem labas gribas cilvēkiem un organizācijām!

Uzņēmumi un organizācijas:

Latvijas Bērnu fonds
Rugāju novada dome
Centrs Dardedze
Velku biedrība
  Biedrība "Labo darbu fabrika"
  Aprošināšanas kompānija"Ergo"
  SIA "Balvu Vaduguns"
  SIA "DIOGENS audio"
 
  Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Balvu Valsts ģimnāzija
Rugāju novada vidusskola
SIA "BEST Līzings"
Veikals "Agre Balvi"
SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers"
  Giving for Latvia
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļa

 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde

 

Balvu novada muzejs

Privātie labdari:

Vivi - Ann Ahlstrom Zviedrijā

Ingegerd Axelsson Zviedrijā

Arta Stepiņa un Malmes pilsētas dāmu kluba biedres Zviedrijā

Guy Linde un domubiedru grupa Somijā

Aļona un Olga (Rīga-Gulbene)

Marija,Aleksandrs un domubiedri Rīgā

Ksenija Mlikova , Nataļja Oļesik, Irēna Drozdova  Rīgā

Juris Ločmans ar ģimeni

Guntis Laicāns, Aigars un Ilona Pušpuri Balvos

Sandra Paidere, Jolanta Brezinska Rugājos

dakteri Dace Paidere-Trubņika , Edīte Gorkina, Svetlana Puka

Ludmila un Pēteris Knēģeri, Matrjona Bleile un Biruta Kiriļuka Balvos

Iveta Šlapakova, Ināra Čakāne, Tamāra Ivanova, Dainis Maslovskis, Skaidrīte Gugāne Balvos

Larisa un Andrejs Klitončiki Tilžā

Aivars un Māra Baķi Rugājos

Aleksejs Kovšovs Balvos

Agris Apšenieks , Ramona Lazdiņa Balvos

Ilgonis Punculis, Maruta Castrova, Eva Pobeda, Ilzīte Dokāne, Monta Ripa, Ludmila šupilova, Dace Alsiņa Balvos