Atbalsta centra darbības 5. jubileja

Publicēts Pirmdiena, 22 Septembris 2014

Šovasar mūsu centram bija 2 svarīgi darbības atskaites datumi. 13. jūnijā palika 5 gadi, kopš, pateicoties Latvijas Bērnu fonda aktivitātēm un Rugāju novada pašvaldības atbalstam, tika atklāts Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”. Toreiz ēkas atklāšanā piedalījās daudz ziedotāju, kas palīdzēja ēkas tapšanā, kā arī personas ,organizācijas un iestādes, kas atbalstīja šo ieceri par vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju Latgalē.

Pagājušo 5 gadu laikā mēs saņēmām ievērojamu atbalstu no Latvijas Bērnu fonda, gan kosmētiski izremontējot esošo Atbalsta mājas ēku, gan iegūstot nodibinājuma darbības paplašināšanai Vecāku atbalsta mājas telpas. Zīmīgajā datumā ciemos sagaidījām Rugāju novada domes bijušo priekšsēdētāju Ritu Krēmeri un pašreizējo priekšsēdētāju Sandru Kapteini, izpilddirektori Dainu Tutiņu un Sociālā dienesta vadītāju Anitu Everti. Daloties atmiņās par celtniecības gaitu un „Rasas pērļu” pirmsākumiem , sirsnīgi pavadījām mūsu centram zīmīgo dienu.

Savukārt 13. jūlijā palika 5 gadi, kopš atbalsta centrā tika ievietoti pirmie bērni. Neticami, bet statistikas apkopojums liecina, ka pa šo laiku sociālo rehabilitāciju pie mums saņēmuši 1086 bērni, kopā ar viņiem centrā bijušas 160 pavadošās personas. Projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” realizēšanas gaitā psihosociālo atbalstu šeit saņēmuši 41 sieviete un 18 centrā ievieto bērnu vecāki. Tāpat kā katru gadu arī šogad šo datumu kolektīvā atzīmējam ar kopīgu pasākumu. Pēc ekskursijas Lubāna mitrājā un Mincānu ģimenes zvejnieksētas apmeklējuma veldzējāmies Lubāna ezera siltajā ūdenī.