Pateicības vēlās brokastis labdariem - centra Valentīndienas tradīcija

Publicēts Ceturtdiena, 15 Februāris 2018

“Rasas pērlēs” cenšamies pieturēties pie iedibinātām tradīcijām. Viena no tām – ikgadējā tikšanās ar centra atbalstītājiem, kas iepriekšējā gada laikā ir mūs atbalstījuši sev vispieņemamākajā veidā. Gatavoties sākām savlaicīgi: gan plaucējot ievu zarus, lai radītu pavasarīgu noskaņojumu, gan bērni no speciālas masas veidoja sirsniņsvečturus piemiņas veltēm . Šoreiz uz rīta otrās kafijas laiku pie mums ieradās 21 labdaris : Zigrīda Lizinska- Balvu  kafejnīcas “Velves” īpašniece, Iveta Supe- Balvu muzeja direktore, Nikolajs Gorkins –mākslinieks, Edīte Gorkina – arodārste, Aleksejs Kovšovs – Balvu VUGD daļas priekšnieks, Agris Apšenieks – SIA Auto 2AA valdes loceklis, Kristīne melne – brīvprātīgā ziedotāja, Gunita Prokofjeva – Balvu BJC, Dārija Semjonova – BBJC brīvprātīgā, Dzidra Šmagre – Lazdukalna pagasta    , Aigars Pušpurs –Balvu novada domes priekšsēdētājs, Daniela Borisanova- BPVV skolniece, A.Pušpura “ēnotāja”, Olita Loseva- Balvu BJC, Larisa Klitončika – zirgusētas “Kapulejas” saimniece, Andrejs Klitončiks - zirgusētas “Kapulejas” saimnieks, Judīte Alvatere – “Best līzings”Alūksnes filiāles vadītāja, Zaiga Jaudzema – “Agre Sport” Balvu veikala vadītāja, Daina Tutiņa –Rugāju novada domes izpilddirektore, Sandra Kapteine – Rugāju novada domes priekšēdētāja, Māra Baķe- z/s “Baķi” saimniece, Aivars Baķis - z/s “Baķi” saimnieks. Centra direktore Ilze Andža ciemiņiem pastāstīja par 2017. gada sasniegumiem un atzīmēja katra klātesošā īpašo ieguldījumu centra iemītnieku sadzīves uzlabošanā. Lai viesiem rastos priekšstats par nodarbībām, kādas ikdienā piedāvājam bērniem, sociālo audzinātāju Ļesjas Halusas un Santas Pērkones vadībā visiem tika dota iespēja pagatavot savu 2018. gada  sapņu ķērāju. Tikšanās vairoja pārliecību par sadarbības pozitīvajiem aspektiem. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem -  gan tiem, kuri  apmeklēja centra organizēto pasākumu, gan tiem, kuriem šoreiz dažādu iemeslu pēc nebija iespējas atbraukt.