Komanda

Publicēts Sestdiena, 27 Decembris 2014

Administrācija

Direktore / valdes locekle - Ilze Andža

Grāmatvede / lietvede - Aļona Sņegova

Konsultāciju daļa

Konsultāciju daļas vadītāja / sociālā darbiniece - Anita Everte

Sociālā darbiniece - Ginta Masa

Sociālā darbiniece  - Regīna Melberga

 Psiholoģe - Agita Jurkovska

Psiholoģe - Sandra Ķikuste

Psiholoģe - Gunta Škapare

Sociālā atbalsta daļa

Koordinatore - sociālā darbiniece Regīna Melberga

Sociālie audzinātāji:

Rolands Areļkevičs

Vjačeslavs Buls

Ļesja Halusa

Biruta Kaļva

Sandis Kašs

Zeltīte Krampuša- Bistrova

Līga Krauča

Raivis Mik -Griņevičs

Inta Raciborska

Anželika Razgulova

Saimniecības daļa

Saimniecības  vadītāja / Medicīnas māsa - Sanita Brezinska

Pavāre - Inese Bažanova

Pavāre- Vita Iļjanova

Pavāre  - Līksma Iļjanova

Apkopēja - Svetlana Aleksejeva